Em Đặng Huyền Hoa  đoạt giải nhất miền bắc độc tấu đàn phím điện tử 2004 

 

Hình ảnh những thí sinh của Trung tâm Piano Musiclight HẰNG NGA đoạt giải trong liên hoan tài năng trẻ đàn phím 2006

Hình ảnh những thí sinh của Trung tâm Piano Musiclight HẰNG NGA đoạt giải trong liên hoan tài năng trẻ đàn phím  2008

Ảnh các hoạt động Tây Hồ 2008

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA