Nghệ sỹ/Nhà giáo Kim Oanh

Nghệ sỹ/Nhà giáo Quang Mạo

Nghệ sỹ/Nhà giáo Trần Đức

Họa sỹ/ Nhà giáo Việt Hà

Nghệ sỹ/ Nhà giáo Nguyễn Hạnh

Nghệ sỹ/ Giảng viên cao cấp Bích Diệp

Nghệ sỹ Piano Thế giới/ Minh Phương

Nghệ sỹ/ Giảng viên cao cấp/ chuyên gia đào tạo VBCC Quốc tế Đô Thăng.