Festival Piano cấp thành phố Hà Nội năm 2003

Danh sách học sinh thuộc trung tâm Piano Musiclight Hằng Nga đoạt giải cấp thành phố qua các năm:

Em Đặng Huyền Hoa đoạt giải nhì đàn Casio cấp thành phố 2003

Em Đặng Huyền Hoa đơn vị quận Tây Hồ đoạt giải nhì đàn phím Yamaha cấp thành phố 2003, đang công tác giảng dạy tại Đại học Hàn Quốc

 

 

 

 

 

 

 

Em Lê Thu Thủy đơn vị quận Long Biên đoạt giải ba đàn Yamaha cấp thành phố năm 2005.Hiện nay là giáo viên dạy Piano uy tín tại Hà Nội

 

E Phạm Hà Phương đơn vị Cung thiếu nhi Hà Nội đoạt giải nhì đàn Yamaha cấp thành phố năm 2005.Hiện nay là giáo viên dạy Piano uy tín và có Trung tâm Piano riêng của mình

Em Đặng Đình Đạt đơn vị Cung thiếu nhi Hà Nội đoạt đoạt giải ba đàn Yamaha cấp thành phố năm 2005.

Em Hoàng Hà Việt đạt xuất sắc kỳ thi chứng chỉ GRADE5  Quốc tế của Anh Quốc năm 2018

Em nguyễn Hồng Hoa giải nhì Casio cấp thành Phố Hà Nội 2005

Em Đặng Huyền Hoa đơn vị Cung thiếu nhi Hà Nội đoạt giải nhì Bảng D độc tấu 2005

Em Vũ Khoa Đức đơn vị Quận Long Biên đoạt giải Nhì Yamaha cấp thành phố Hà nội 2005

Em nguyễn Hồng Hoa giải nhì Casio cấp thành Phố Hà Nội 2006

Em Đặng Huyền Hoa đơn vị Cung thiếu nhi Hà Nội đoạt giải nhì Bảng D độc tấu 2006

Em Vũ Khoa Đức đơn vị Quận Long Biên đoạt giải Nhì Yamaha cấp thành phố Hà nội 2006

Em nguyễn Hồng Hoa giải ba cấp thành Phố Hà Nội 2008

Em Nguyễn Ngọc Huyền giải khuyến khích cấp thành Phố Hà Nội 2008

Em Nguyễn Thị Ngọc Liên giải nhì bảng D cấp thành Phố Hà Nội 2008

Em Vũ Quang Minh giải khuyến khích cấp thành Phố Hà Nội 2008

Em Vũ Thu Yến giải nhì cấp thành Phố Hà Nội 2008

Em Trần Hà Ly giải khuyến khích cấp thành Phố Hà Nội 2008

Em Nguyễn Thị Ngoc Liên đơn vị Hà Nội đoạt giải Nhất độc tấu các tỉnh phía bắc 2009

Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền đơn vị Hà Nội đoạt giải Nhì độc  các tỉnh phía bắc 2009

Em Nguyễn Ngọc Mai đơn vị Quận Tây Hồ đoạt giải Nhì bảng A cấp thành phố 2010

Em Nguyễn Minh Ngọc đơn vị Quận Tây Hồ đoạt giải Nhất bảng B cấp thành phố 2010 ( được BCHĐTNCSHCM tặng bằng khen xuất sắc)

Em Nguyễn Quang Anh đơn vị Cung thiếu nhi Hà Nội đoạt giải Nhất bảng D cấp thành phố 2010 ( được BCHĐTNCSHCM tặng bằng khen xuất sắc)

Em Nguyễn Bảo Minh đơn vị Cung thiếu nhi Hà Nội đoạt giải Ba bảng A cấp thành phố 2010

Em Nguyễn Ngọc Huyền đơn vị Quận Tây Hồ đoạt giải Ba cấp thành phố 2010

Em Nguyễn Quang Anh đơn vị Quận Tây Hồ đoạt giải Nhất cấp thành phố 2010

Em Trần Mai Anh đơn vị Quận Tây Hồ đoạt giải Ba cấp thành phố 2010

Em Trần Minh Ngọc đơn vị Quận Tây Hồ đoạt giải Nhất bảng A  cấp thành phố 2010